Skip to main content

   Podporu deti potrebujú aj doma

   Podporu deti potrebujú aj doma

   stručná anotácia o projekte

   Dobrovoľníci z miestnej iniciatívy VZDELANÍM PROTI CHUDOBE navštevovali deti vo vylúčených komunitách, kde im pomáhali s čítaním a  úlohami. Deťom chcú vštepovať myšlienku „Nemôžeš sa rozhodnúť, kde sa narodíš, ale môžeš sa rozhodnúť, kým sa staneš!“ . Priestor poskytli najmä rodinám,v  ktorých majú deti problémy s plnením povinnej školskej a predškolskej dochádzky. Ide o  približne 150 detí. Z grantu zakúpili pracovné zošity, pracovné listy, písacie potreby, knihy, encyklopédie, vzdelávacie pomôcky...

   základné informácie

   lokalita projektu

   Mesto Hurbanovo - vybrané lokality

   predkladatelia projektu

   Mgr. D. Pastorek Vyhlídková

   neformálna skupina občanov

   Hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   top