Skip to main content

  Podporu deti potrebujú aj doma

  Podporu deti potrebujú aj doma

  stručná anotácia o projekte

  Dobrovoľníci z miestnej iniciatívy VZDELANÍM PROTI CHUDOBE navštevovali deti vo vylúčených komunitách, kde im pomáhali s čítaním a  úlohami. Deťom chcú vštepovať myšlienku „Nemôžeš sa rozhodnúť, kde sa narodíš, ale môžeš sa rozhodnúť, kým sa staneš!“ . Priestor poskytli najmä rodinám,v  ktorých majú deti problémy s plnením povinnej školskej a predškolskej dochádzky. Ide o  približne 150 detí. Z grantu zakúpili pracovné zošity, pracovné listy, písacie potreby, knihy, encyklopédie, vzdelávacie pomôcky...

  základné informácie

  lokalita projektu

  Mesto Hurbanovo - vybrané lokality

  predkladatelia projektu

  Mgr. D. Pastorek Vyhlídková

  neformálna skupina občanov

  Hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  top