Skip to main content

   Informované stoličky

   Informované stoličky

   stručná anotácia o projekte

   Projekt riešil dlhodobo pretrvávajúci problém nedostatočnej informovanosti študentov o akciách, súťažiach, a projektoch pre mladých aktívnych študentov ako aj nedostatok miesta na stretávanie študentov, ktorí neobedujú v školskej jedálni. Autorky v rámci projektu vytvorili informačnú tabuľu a tiež zveľadili priestor školskej jedálne. Študenti gymnázia sa zapojili do tvorby interiérového dizajnu, bola vyhlásená aj súťaž návrhov na nástenku. Zároveň projekt poskytol dobrovoľníkom DofE, ktorí pôsobia na škole, priestor na realizáciu svojich dobrovoľníckych aktivít. Dobrovoľníci sa zamerali na tvorbu dekorácie nástenky, zveľaďovanie kúpeného nábytku a celkovú renováciu priestoru školskej jedálne formou výtvarnej obnovy stoličiek. Z grantu zakúpili drevené stoličky, farbu na stoličky, lak na drevo, akrylové farby, brúsny materiál, nástenku a dekorácie na nástenku.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Gymnázium Golianova 68, Nitra

   predkladatelia projektu

   S. Tóthová, E. Fazekašová, D. Pápayová, N. ThiThuyDuong

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top