Skip to main content

  Informované stoličky

  Informované stoličky

  stručná anotácia o projekte

  Projekt riešil dlhodobo pretrvávajúci problém nedostatočnej informovanosti študentov o akciách, súťažiach, a projektoch pre mladých aktívnych študentov ako aj nedostatok miesta na stretávanie študentov, ktorí neobedujú v školskej jedálni. Autorky v rámci projektu vytvorili informačnú tabuľu a tiež zveľadili priestor školskej jedálne. Študenti gymnázia sa zapojili do tvorby interiérového dizajnu, bola vyhlásená aj súťaž návrhov na nástenku. Zároveň projekt poskytol dobrovoľníkom DofE, ktorí pôsobia na škole, priestor na realizáciu svojich dobrovoľníckych aktivít. Dobrovoľníci sa zamerali na tvorbu dekorácie nástenky, zveľaďovanie kúpeného nábytku a celkovú renováciu priestoru školskej jedálne formou výtvarnej obnovy stoličiek. Z grantu zakúpili drevené stoličky, farbu na stoličky, lak na drevo, akrylové farby, brúsny materiál, nástenku a dekorácie na nástenku.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Gymnázium Golianova 68, Nitra

  predkladatelia projektu

  S. Tóthová, E. Fazekašová, D. Pápayová, N. ThiThuyDuong

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  top